Patent- och mönsterskyddad

 

 

 

U-min Grunden
Patent-och Mönsterskyddad

 

U-min Grunden är en mycket välisolerad grundkonstruktion för platta på mark. Tack vare dess unika utformning erhålles ett mycket lågt U-värde tack vare bruten köldbrygga i kantbalkszonen. Kantbalken är av armerad betong utan fogar och bildar en vacker sockelyta av rejäl betong.
En jämförelse av U-värdet för olika grundkonstruktioner visar att U-min Grunden med 200 mm isolering har bättre isolering, dvs lägre U-värde än t ex en L-grund med 300 mm isolering, se Energideklarationen.
 

PRODUKTBESKRIVNING

Material   - konstruktion

U-min Grunden byggs med breda U-formade lastbärande grundbalkselement av EPS –cellplast med hög tryckhållfasthet. Elementen bildar både isolering och form för betong, och har en utformning som effektivt bryter köldbryggan. All last från ytterväggen överförs via grundelementet. Grundplattan avskiljs inåt av ca 80 mm cellplast varvid köldbryggan mot betongbalken bryts.

På insidan av yttre cellplastskänkeln appliceras en släppduk runt om. Efter  betongens härdning avlägsnas cellplasten och släppduken.

 

Typbeteckning

Typbeteckning

 

M 300/400

M 400/400

Längd mm

1200

1200

Höjd mm

300

400

Bredd mm

400

400

Isoleringstjocklek botten

100

100

Vikt per meter kg

5

7

Isolertjocklek i  platta

100+100

150+150

U-värde W/m2 oC

0,15

0,11

Lastkapacitet, Brukslast kN/m

14         EPS – 200

20         EPS – 300

14          EPS – 200

20          EPS – 300

VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

• Vid linjelast större än 16 resp. 25 kN/m och vid punktlaster > 20 kN avlastas med hjälp av håltagning genom balkens botten storlek 150x300 c/c 1200.Se typdetalj.
• Mått kan modifieras på begäran
• Tekniska beräkningar, statik, värme och fukt samt tjälnedträngning kan utföras på begäran
• Grunden levereras som ett komplett paket exkl armering
• Ingående komponenter är typgodkända

BRUKSEGENSKAPER
• Vid isolertjocklek under plattan av 100+100 mm och kantbalkshöjd H=300 mm, U= 0,15
W/m2 oC
• Vid isolertjocklek under plattan av 150 +150 mm och kantbalkshöjd H=400 mm, U= 0,11
W/m2 oC

Försäljning och teknisk service:            

Erik Thelberg Byggteknisk Utveckling 

Hagvägen 4, 437 42 Lindome

 

Tel: 031-991715

e-mail: erik.thelberg@umingrunden.se             

 

        

 

Byggteknisk Utveckling
Civ ing Erik Thelberg
Göteborg