Patent- och mönsterskyddad

 

 

 
  Om företagetErik Thelberg Byggteknisk Utveckling arbetar med produktutveckling för byggbranschen.

Erik Thelberg är civilingenjör, CTH Väg o Vatten, och har varit konstruktionschef hos Svenska Riksbyggen i 20 år samt utvecklingchef på Sundolitt Cellplastfabrik i 17 år. Erik Thelberg har utvecklat flera patenterade uppfinningar.

Dimensioneringsprogram  för U-min Grunden har utvecklats för bärighet och värmeisolering (U-värde).

Teknisk service erbjuds för dimensionering av Platta på Mark, företrädesvis för småhus och energiberäkning, U-värde.

Byggteknisk Utveckling
Civ ing Erik Thelberg
Göteborg
.