image006


Grundelementen monterade med motfyllning, ung 100 mm mot utsidan. Hörn sågade till 45 grader. Spikplåtar nedtryckta i grundelementens skarvar. Golvvärmerör utlagda på cellplasten.