image002


U-minbalken utlagd. Yttre cellplastskiktet avlägsnas efter betongens härdning. Anslutande betongplattas köldbrygga bruten.