image001U-mingrunden ger lägre värmekostnad och varmare golv